Funksjoner

NPOS vil være tilgjengelig i løpet av første kvartal 2017.

NPOS har alle nødvendige funksjoner som et kassasystem skal ha. I tillegg er systemet utstyrt med mange praktiske løsninger som gjør brukeropplevelesen rask og enkel. Læringskurven for NPOS er ikke bratt, og etter systemet er levert vil du være i gang i løpet av kort tid. Hurtigveiledning og full brukerveiledning følger selvfølgelig med.

 • NPOS leveres ferdig installert på en datakasse med touchskjerm, sammen med kasseskuff, kvitteringsskriver, strekkodeleser, mus og tastatur.
 • Kassaskuff – elektronisk åpning med 8 myntlommer og 4 seddellommer. Andre varianter kan leveres.
 • Strekkodeleser – leser alle standard strekkoder, også systemgenererte strekkoder.
 • Kvitteringsskriver – NPOS leveres med Epson kvitteringsskriver. Skriveren har automatisk saks og benytter 80mm kvitteringsruller som kan kjøpes i vår nettbutikk til svært gunstig pris.

 

NPOS butikkdata er først og fremst brukervennlig. Vi har pakket et avansert system i et format som er lett å lære for alle, og du får alt nødvendig utstyr med ferdig installert programvare, klar til bruk.

 

Salg

Touchtilpasset salgsskjerm med kort vei til alle funksjoner som f.eks. produktsøk, produktattributter, kundesøk, betaling og hurtigknapper.

 

Kundebehandling

Selger du til faste kunder er dette en praktisk funksjon som lar deg legge inn kunder, koble kunder til salg og eventuelt sette opp en kredittgrense for å holde kontroll på kontoens balanse. Et notatfelt er satt opp slik at du kan skrive kommentarer på kunden som bare brukere av NPOS vil kunne vise.

 

Kontantbeholdning

Enkel behandling av kontantbeholdning i kassen. Her oppgis innskudd og uttak. Systemet krever at du oppgir årsak til bevegelsen og vil loggføre dette i den elektroniske journalen.

 

Kasseoppgjør

Ved dagens eller skiftets slutt skal kassen gjøres opp. Her vil du kunne kjøre ut X- og Z-rapport, oppgi opptalt kontanter og kortsalg. Rapportene nummereres, dateres og kalkuleres av systemet i.flg. oppgitte tall.

 

Administrasjon

Under administrasjonsseksjonen kan du behandle kunder (statistikker, kundedagbok, kobling mot kundekort og eksportere kundeliste), behandle leverandører (statistikker, produktkoblinger, leverandørdagbok, salg og eksport), behandle lager (produkter, kategorier, lokasjon, produktpakker, attributter, verdier, justering, skrive ut hylleetiketter, strekkodeetiketter, bildekatalog, inventarliste og mer), vise salgsrapporter, elektronisk journal, se grafiske statistikker, kjøre ut en rekke forhåndsdefinerte rapporter, behandle gavekort Benyttes NPOS i servering kan du også definere etasjer og bord med navn og merker.

Med NPOS kan du også behandle tilstedeværelse av ansatte direkte i systemet. Den enkelte ansatte melder seg enkelt ut og inn av systemet på tre måter – til pause, fravær og standard utlogging.

 

Import

Import av produkter og kunder gjøres enkelt via importeringsverktøyet. Systemet luker ut duplikater og kan kjøre rapporter på produkter med feil data som for eksempel manglende priser.

 

Skrivere

Det er mulig å koble flere typer og antall skrivere til systemet. En av kvitteringsskriverne settes alltid som standard. Det er også mulig å sette opp en eller flere rapportskrivere (vanlig skrivebordsskriver). En av disse settes som standard.

 

Integrasjoner

NPOS kan integreres med de aller fleste systemer. Vi har vår egen nettbutikkløsning som anbefales sammen med NPOS butikkdata. Det vil gi en problemfri integrasjon. NPOS er også integrert mot de største regnskapsprogrammene på markedet. Vi kan sette opp spesialintegrasjoner mot alle systemer. Ta kontakt for å høre om NPOS støtter dine systemer.

 

Lagring i skyene eller lokalt

Som standard leveres NPOS med datalagring i skyene. Det vil si at alle produkter, salg, rapporter og annen data hentes og leveres fra og til en kryptert database som ligger på en av våre servere. Dette er ikke noe som påvirker din hverdag, men er fint å vite. Fordelen med lagring på en online server er at flere kassepunkt kan benytte samme database. Åpner du en ny forretning vil det være både raskt og enkelt å sette opp en ny kasse. Det vil ikke være behov for å legge inn varer på nytt, og de to forretningene vil snakke sammen.

En annen veldig viktig fordel med kobling mot kryptert online database er at du ikke trenger å tenke på tap av data. Det blir daglig utført sikkerhetskopiering av dine data, slik at om uhellet skulle være ute vil du ikke miste verdifull informasjon og salgstall. Med andre ord er dette den minst tidkrevende og sikreste løsningen for lagring av data. Eneste krav er internettilkobling.

Har du ikke internettilkobling eller om du helst vil at alle data skal lagres lokalt setter vi opp systemet med en lokal database som er like rask og effektiv som en online kryptert database, men som krever at du selv må sørge for å sikkerhetskopiere dine data. Det vil også være en mer omfattende oppgave å overføre data til et nytt kassapunkt eller til ny forretning. Vi anbefaler å benytte vår standard løsning – lagring i skyene.

 

Funksjoner og begrensninger i.h.t. Kassasystemloven 01.01.2017

 • Kassasystemet kan registrere vekselkasse.
 • Kassasystemet kan registrere betaling med ulike typer betalingsmiddel.
 • Kassasystemet har klokke som er stilt inn til norsk normaltid og som justeres i.flg. vinter-/sommertid.
 • Kassasystemet skiller mellom positive og negative beløp på alle kvitteringer, rapporter og i elektronisk journal.
 • All kontinuerlig bruk lagres fortløpende i en elektronisk journal. Den elektroniske journalen kan ikke redigeres eller slettes. Alle handlinger i systemet lagres i den elektroniske journalen og bruker som utfører handlingene fremgår av journalen. Den elektroniske journalen kan eksporteres i et ikke redigerbart format etter produksjon av Z-rapport.
 • Kassasystemet produserer X-rapporter, Z-rapporter, salgskvitteringer og returkvitteringer. Alle rapporter og kvitteringer innfrir krav til opplysninger i.h.t. Kassasystemloven.
 • Kassasystemet tillater ikke redigering eller sletting av kvitteringer. Returer skal registreres med returkvittering.
 • Kvittering skrives ut fort hvert salg, og det er ikke mulig å skrive ut mer enn ett kopi av hver salgskvittering.
 • Kassasystemet tillater ikke registrering av salg dersom kassaskuffen er åpen. Et varsel vil vises på skjermen inntil kassaskuffen er lukket.