NPOS vil være tilgjengelig i løpet av første kvartal 2017.

Butikkdata tilpasset alle bransjer – detaljhandel, restaurant og cafe, byggevare og båthavner.

NPOS har et brukevennlig grensesnitt med robust touchtilpasset programvare, integrasjon mot nettbutikk- og økonomisystem, og innfrir alle krav i den nye kassasystemloven.

Systemet er tilpasset det norske markedet og kan settes opp for bruk i singel butikk eller i kjeder med flere kassapunkter. Under utvikling av NPOS har det vært fokus på mange områder, blant annet brukervennlighet og ikke minst en stabil programvare som gjør at butikkhverdagen går problemfritt. Mulighet for integrasjon mot vår nettbutikkløsning og Visma regnskapsprogram gjør NPOS til en komplett løsning for alle bransjer.

Avansert rapporteringsverktøy gir deg full oversikt over salg, fortjeneste, avanse og mye mer. Rapporter er ferdig satt opp for å spare deg for tid. Velg datoperiode og klikk på rapportknappen – enklere blir det ikke.

NPOS har også gjort kasseoppgjøret enkelt. Systemet gjør de fleste utregninger for deg. Oppgi opptelt kontantbeholdning og kortsalg, så finner systemet ut resten – utregning av diff, salg, kategorisering av betalinger og alt annet en oppgjørsrapport skal inneholde.

Siste artikler